תיאור

אחראי על התקשרויות של החברה מול מתכננים/ קבלנים/ יזמים וכו
כולל טיפול בנושא מעקב אחר חשבונות, ביטוחים, ערבויות 

דרישות

ניסיון בתחום 

בונוסים

הטבות

אחריות