ניהול ופקוח כולל אחזקה של מפגשים ומסילות עבור רכבת ישראל