חוות דעת ובקרה הנדסית למבני מגורים של יזמים פרטיים עבור החברה הממשלתית לדיור והשכרה.