בריכת מים, תחנת שאיבה וקו סניקה מעויין שורק ראשון לציון