אזור תעסוקה ותעשיה עתירת ידע, משרדים ומסחר בקריית שדה התעופה