רוני נהון
שותף / עמית

מהנדס אזרחי, ראש תחום ניהול ובצוע פרויקטי פתוח ותשתיות