אסף כחלון
שותף / עמית

הנדסאי בניין ואדריכלות, ראש תחום ניהול ובצוע פרויקטי פתוח ותשתיות