איילת ויינר
שותף / עמית

מהנדסת אזרחית, ראש תחום ניהול תכנון פרויקטי פתוח ותשתיות