החברה עוסקת בניהול פרויקטים משלב הליווי הסטטוטורי, תאום התכנון, הבצוע והפקוח בתחום ההנדסה האזרחית.
מתמחה בניהול פרויקטים מגוונים בתחום פיתוח תשתיות- שכונות מגורים, אזורי תעשיה, פארקים, מתקנים הנדסיים, כבישים, גשרים ומנהור ובתחום הבניה הציבורית.
החברה הוקמה בשנת 1996, מנוהלת ע"י אדי זלינגר מנכ"ל ובעלים ומעסיקה עובדים בפרויקטים בפריסה ארצית- מצפון ועד אילת.

החברה מוסמכת על ידי מכון התקנים הישראלי ומתאימה לדרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי.

אודות image

ניהול תכנון

מיפוי ולמידת הפרויקט, קידום ההליך הסטטוטורי ולמידת ההתניות הסטטוטוריות הקיימות, גיבוש צוות מתכננים ויועצים (התקשרויות), ניהול התכנון על כל שלביו (תכנון ראשוני ארעי, סופי ומפורט), מיפוי חסמים, הכנת אומדנים ואישור תקציב פרויקט, הכנת לוח זמנים והכנת מכרזים.

ניהול ביצוע ופקוח

ניהול הבצוע משלב המכרז ועד בחירת הקבלן כולל ליווי חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה, ניהול הבצוע והפיקוח צמוד על הפרויקט כולל מעקב לוחות זמנים, עמידה בתקציב ואיכות, אישור חשבונות וטיפול בחריגים עד מסירת הפרויקט למזמין העבודה וגמר חשבון סופי. ליווי תקופת הבדק.

בקרה

בקרה כגורם מפקח מטעם המזמין על קיום התחייבויות היזם בהסכם הבנייה/ הפתוח משלב התכנון, בבצוע ועד מסירת הפרויקט.

הסכמי גג

ליווי רשויות בתהליך חתימה על הסכם גג מול רשות מקרקעי ישראל ו/ או משרד הבינוי והשיכון. משלב הגדרת תכולת התכניות בהסכם הגג, מיפוי צורכי פיתוח למימוש התכניות הכלולות בהסכם עפ"י חזון וצרכים של קובעי המדיניות, מיפוי צורכי העיר הקיימת (גיבוש תכנית אסטרטגית למימוש תקציבי של "תשתיות העל" ושאר המרכיבים כולל ״ישן מול חדש״), ביצוע הערכות ואומדן תקציבי (הכנת אומדנים לעבודות הפיתוח הנדרשות כ"תשתיות צמודות" ו"תשתיות על" ואישורם), מיפוי ותיזמון מקורות המימון, סיכום לוחות זמנים וקביעת תכנית עבודה וגזירת מועדי השיווק והאכלוס הרצויים במסגרת הסכם הגג. ליווי הכנת מסמכי ההסכם ונספחיו – סיוע לצוות המשפטי בהיבטים ההנדסיים והכלכליים ככל שיידרש.

אדי זלינגר

מנכ"ל ובעלים

מאיה פלג

סמנכ"לית

רוני נהון

שותף / עמית

מהנדס אזרחי, ראש תחום ניהול ובצוע פרויקטי פתוח ותשתיות

אלכס אלפרוב

שותף / עמית

מהנדס, ראש תחום מבני ציבור

איילת ויינר

שותף / עמית

מהנדסת אזרחית, ראש תחום ניהול תכנון פרויקטי פתוח ותשתיות

אסף כחלון

שותף / עמית

הנדסאי בניין ואדריכלות, ראש תחום ניהול ובצוע פרויקטי פתוח ותשתיות ומבנים

גדי רויטמן

מנהל סניף אילת

מהנדס אזרחי, מנהל תכנון ובצוע פרויקטי פתוח ותשתיות ומבנים

שכונות מגורים

מבני ציבור

בנייני מגורים, משרדים ומסחר

אזורי תעשייה ותעסוקה

פארקים, גנים וטיילות

כבישים, גשרים ומנהור

מתקנים הנדסיים

תכניות סטטוטוריות

שכונת האירוס (מתחם ביקל), ראשון לציון

ליווי סטטוטורי, ניהול תכנון כולל תכניות 1:500 ניהול בצוע ופקוח על שכונת מגורים של כ- 1200 יח"ד וחיבור למרכז מסחרי עזריאלי בצמוד לרכבת ראשונים

שכונת נחלת יהודה, ראשון לציון

ליווי סטטוטורי, ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת שכונת מגורים נחלת יהודה- דרומית, תיכונה, נחלאות א ומערב משלב עבודות עפר, תשתיות סלילת כבישים, גשרים פתוח סופי כולל מבני הציבור בשכונה של כ-3300 יח"ד.

התחדשות עירונית (פינוי בינוי) שכונת האומנים, ראשון לציון

תאום ובקרה של תכנון ושלביות לביצוע מערכות התשתית והפיתוח לשלבי הפינוי והבינוי של כ-1,400 יח"ד ופינוי 250 יח"ד. התחדשות עירונית.

שכונת רצ/29 בחוף הים, ראשון לציון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על עבודות תשתית, בניה ופיתוח לשכונת מגורים צמודי קרקע כ- 230 יח"ד ועוד 600 יח"ד בניה רוויה ורגילות ועוד כ-450 יח"ד מיוחדות בשטח של כ- 100 דונם, טיילת חוף כולל חניון של 2500 מקומות חניה כ- 60 דונם, טיילת מסחרית, שצ"פים ופארק אתגרי גדול, תחנת טרפו ותחנת שאיבה מקומית.

קריית הלאום, ראשון לציון

ליווי סטטוטורי, ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על פרויקט תשתית, בינוי ופיתוח מרכז אזרחי למערב העיר ראשל"צ בשטח של כ- 300 דונם שכולל פיתוח תשתיות בעבור מרכז תחבורה, מבני ציבור, מוזיאון, מבני מגורים כ- 750 יח"ד וכ- 20 א' מ"ר מסחר ומשרדים.

שכונת צוריאל, ראשון לציון

ליווי סטטוטורי, ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על עבודות תשתית, בינוי, פיתוח בשכונה במזרח ראשון כ- 1050 יח"ד כולל מבני ציבור.

שכונות מגורים שונות ברחבי ראשון לציון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת שכונות מגורים בראשון לציון- קריית שמחה (רצ/24) כ-250 קוטג'ים, שכונת נעורים (רצ/57) כ-850 יח"ד, שכונת נווה דקלים (רצ/39) כ-870 יח"ד, שכונת אחוזת קדם כ-300 יח"ד, שכונת מישור הנוף כ-600 יח"ד, שכונת אשלים כ-2700 יח"ד, שכונת קריית גנים כ-1900 יח"ד .

שכונת עיר היין, אשקלון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת שכונת עיר היין ל- 11,000 יח"ד כולל כביש רבין וכביש 3, גשרים ופארקים ושיקום נחל חממה.

הרצוג ה+ו , אשקלון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת שכונות מגורים הרצוג ה+ו של כ-230 יח"ד.

שכונת עיר ימים, אשקלון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת שכונת עיר ימים ל- 716 יח"ד ו-1,400 יחידות אכסון מלונאיות.

שכונת נאות שמיר, רמלה

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת שכונה רמלה מערב כ-3700 יח"ד כולל מבני ציבור בשכונה.

שכונת נאות פרס (מכבי), רמלה

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת שכונת מגורים של כ-1350 יח"ד ושטחי מסחר ותעסוקה.

שכונת גן יבנה מערב

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת שכונה של כ-1,500 יח"ד כולל פתוח ובניית אצטדיון וניהול תכנון אמפי פארק.

שכונות מגורים ברהט, חורה ולקיה

חברה מנהלת על שכונות מגורים ברהט, חורה ולקיה עבור הרשות לפתוח והתיישבות הבדואים.

שכונת נופים, מודיעין

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על פתוח שכונה של 1840 יח"ד משלב עבודות העפר, פתוח תשתיות, סלילה וכבישים כולל הקמת 3 גשרים המחברים את השכונה מעל הואדיות סביבה וכולל פתוח שצ"פים. ליווי תאום מול היזמים בשכונה.

שכונת מורשת, מודיעין

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת שכונת מורשת כ-4200 יח"ד משלב עבודות העפר, תשתיות, סלילה וכבישים והקמת שצ"פים בשכונה. כולל ליווי יזמים.

שכונת החותרים, טירת כרמל

חברה מנהלת (תכנון, ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח ) על שכונה של כ-2200 יח"ד ו-100,000 מ"ר תעסוקה ומשרדים.

מתחם 2 צריפין, באר יעקב

תכנון, ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח כחברה מנהלת עבור עיריית באר יעקב על הקמת שכונה של כ-3,200 יח"ד ושטחי מסחר ותעסוקה כולל בצוע מבני ציבור ו "תשתיות על" בין היתר של קו סניקה ותחנת שאיבה ניר צבי.

שכונת בית בפארק, אור יהודה

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על פתוח שכונה של כ-2,350 יח"ד כולל הקמת מבני ציבור ו"תשתית על" של ניקוז לאורך יגאל אלון.

שכונה נס/130/ב, נס ציונה

ניהול, תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת שכונה של כ-332 יח"ד +250 יחידות דיור מוגן וכולל שטח תעסוקה ומסחר ושימור מבנה המשטרה הבריטית.

שכונת אור-ים , אור עקיבא

ליווי סטטוטורי, ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על פתוח שכונת מגורים של כ-3,500 יח"ד משלב עבודות עפר, פתוח תשתיות, הקמת תחנת שאיבה, סלילה וכבישים, קיר אקוסטי לאורך כביש 2 ופתוח שצ"פים כולל פארק ליניארי מרכזי בשכונה.

שכונת גבעת המטוס, ירושלים

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על עבודות תשתית, בינוי, פתוח וכבישים בהיקף של כ- 2600 יח"ד, תוך תאום עם רשויות וסיוע בשיווק ופינוי קרוואנים מהשטח.

מורדות משואה, ירושלים

ניהול, תאום תכנון וליווי סטטוטורי בפרויקט מורדות משואה בירושלים בהיקף של כ 500 יח' ובשיפועים של 30%.

שכונת נת/542 , נתניה

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על פתוח שכונת מגורים בת כ-3,600 יח"ד סמוך לחוף בנתניה

שכונת בר לב, מזכרת בתיה

ליווי סטטוטורי, ניהול תכנון, ניהול בצוע ופיקוח בפרויקט עבודות תשתית, בניה ופיתוח לשכונה בת 1600 יח"ד על פני שטח של כ 450 דונם, ושצ"פים כולל מבני ציבור. וליווי יזמים בשכונה.

אלקנה צפונית ומדורגים

ניהול, תאום תכנון על פיתוח ותשתיות בצפונית ותיאום תכנון עד מכרז במדורגים בהיקף כולל של- 400 יח"ד לשני המתחמים כולל ליווי סטטוטורי.

סירקין מזרח ומערב, פתח תקווה

חברה מנהלת עבור רשות מקרקעי ישראל בפרויקט של כ-13,000 יח"ד וקידום "תשתיות על".

הרחבה לשכונה מזרחית, כפר כנא

חברה מנהלת עבור רשות מקרקעי ישראל של תכנון, ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת השכונה.

ראשון לציון- מבני ציבור ברחבי העיר

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת קריות חינוך, בתי ספר על יסודיים ויסודיים (כולל בתי ספר יחודיים למחוננים וכאלו העומדים בתקן בניה ירוקה), גני ילדים, אולמות ספורט, בתי כנסת, מקוואות, מתנסים כולל חדרי חוגים ובריכה, מועדוני נוער, מעונות יום, מרפאות ועוד ברחבי העיר כולל הפתוח מסביב.

אשקלון- מבני ציבור ברחבי העיר

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת מבני ציבור באשקלון- מבנה רב תכליתי לשימוש אנשים עם צרכים מיוחדים, שכונת עיר ימים -ביה"ס יסודי 24 כתות ומקבץ גני ילדים של 5 ושלוש כתות . עיר היין-בית ספר יסודי 24 כתות.

נס ציונה- מבני ציבור ברחבי העיר

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת בית ספר שש שנתי קריית חנוך פארק המדע (5 קומות) בשלושה שלבים שכולל מעבדות, מנהלה, ספרייה, אודיטוריום ופתוח השטח מסביב. בתי ספר יסודיים בגני אירוס, טירת שלום ובן גוריון. הקמת קנטרי קלאב בשכונת מליבו בנס ציונה שכלל הקמת מבנה חוגים והנהלה ובריכה חצי אולימפית כולל כל המערכות הנדרשות.

אור יהודה- מבני ציבור בשכונת בית בפארק

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת כל מבני הציבור בשכונה - ביה"ס על יסודי 48 כתות,2 ביה"ס יסודיים 24 כתות, 25 כתות גני ילדים, 18 כתות מעון יום, 2 בתי כנסת, מקווה , מרכז קהילתי (4500 מ"ר), מועדון תנועת נוער (1000 מ"ר).

באר יעקב- מבני ציבור במתחם 2 צריפין

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת מבני ציבור בשכונה מתחם 2 צריפין- ביה"ס על יסודי, שני בתי ספר יסודיים, מקבצי גני ילדים, 2 בתי כנסת, מקווה, טיפת חלב, מעונות יום, מועדוני נוער, מרכז קהילתי, היכל תרבות ובניין עירייה עם חניון תת קרקעי

נתניה- בית ספר יסודי ומתנס הלל צור

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת מתנס ובית ספר יסודי הלל צור (24 כיתות)

רמלה - מבני ציבור בשכונת רמלה מערב

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת מבני ציבור בשכונת רמלה מערב- 2 בתי ספר על יסודיים 48 כתות, 4 בתי ספר יסודיים 24 כתות , 30 כתות גן , 16 כתות מעון יום, 4 בתי כנסת, 2 מקוואות, מתנ"ס משולב

מזכרת בתיה-בתי ספר יסודיים בורג ובר לב

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת בית ספר יסודי בורג ובית ספר יסודי בר-לב במזכרת בתיה

מבנה מגורים לשימור ברחוב רוטשילד 118 בתל-אביב

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת מבנה מגורים ברחוב רוטשילד 118 בתל-אביב. הפרויקט כלל חיזוק המבנה הקיים לשימור תוך תוספת מרתף בכל המגרש ותוספת 3 קומות מגורים. הכל תוך שמירה על חזיתות המבנה לשימור ושיפוץ המבנה הקיים. בפרויקט הוכנסו מערכות מיזוג אוויר, מערכות חשמל ואלקטרומכניות מסובכות.

מגדלי רבין – חולון

ניהול , תאום תכנון ופקוח על הקמת מבנה מגורים של סה"כ 328 יח"ד בחולון

רחובות החדשה

ניהול, תאום תכנון, פקוח על הביצוע מעקב ובקרה עד מסירה למזמין העבודה בפרויקט של שכונת מגורים -400 יח"ד בניה רוויה וכ-40 צמודי קרקע ברחובות החדשה.

גן הפקאן-רחובותי

ניהול, תאום תכנון ופקוח על הביצוע מעקב ובקרה עד מסירה למזמין העבודה בפרויקט של הקמת 227 יח"ד ב- 6 בנייני מגורים ופיתוח סביבתי בגן הפקאן- רחובותי.

קומפלקס מגורים /מסחר/ משרדים דויד המלך י-ם

ניהול, תאום תכנון, פקוח על הביצוע מעקב ובקרה עד מסירה למזמין העבודה בפרויקט של קומפלקס מסחרי משולב המכיל אלמנטים של שימור, מגורי יוקרה, מסחר, משרדים, בית כנסת, ספא, בריכה, חדר יינות וסיגרים, חניון תת קרקעי בן שלושה מפלסים המכיל כ- 150 מקומות חניה ברח' דויד המלך בירושלים. פרויקט מורכב שבו מערכות אלקטרומכניות, חדר טרפו פנימי, מערכות אוורור וכיבוי אש, מעליות, מערכת חימום ומיזוג חכמה, מערכת חשמל חכמה, מערכת אבטחה במעגל סגור ומערכות מתח נמוך ובקרת מבנה.

סינימה סיטי פי גלילות

ניהול ופיקוח על ביצוע הקמת קומפלקס המכיל 21 אולמות בתי קולנוע (מתוכם גם קולנוע סינימקס), שטחי מסחר, משרדים, מסעדות וחניון מקורה של למעלה מ- 300 מקומות חניה.

אולמות אירועים LAGO בפארק האגם, ראשון לציון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת מבנה אולם האירועים LAGO (מעטפת)

מרכז מסחרי בפרס נובל, חולות ד' ראשון לציון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת מרכז מסחרי של כ-5000 מ"ר בשכונת פרס נובל במערב ראשון לציון הכולל חניון תת קרקעי מקורה של 105 מקומות חניה וחניון נוסף עילי של כ- 90 מקומות חניה.

מבנה מסחרי בחוף הים, ראשון לציון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת מבנה מסחרי למסעדות ובית קפה בחוף הים

מרכז מסחרי אורחן לטרון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופיקוח על הקמת מרכז מסחרי הכולל חנויות ומסעדות בתוך מתחם תחנת הדלק אלון בלטרון. המבנה בעל 2 קומות ומתפרס על כ-1,500 מ"ר כולל בתוכו את כל המערכות הנדרשות.

תחנת דלק פז YELLOW במכבים, ראשון לציון

ניהול ופקוח על פרוק והקמת תחנת הדלק החדשה והקמת קומפלקס מסחר ומשרדים הכולל סניף YELLOW

בניין משרדים חברה כלכלית ראשון לציון

בית חכ"ר - בנין משרדים וחניון לחברה הכלכלית ראשון לציון

בנין משרדים ראשי וסניף ראשי נאפיס , ראשון לציון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופיקוח על הקמת מבנה בעל שלוש קומות + מרתף הכולל מסעדה בשני הקומות ראשונות ומשרדי הרשת בקומה השלישית.

חוות דעת ובקרה הנדסית למבני מגורים של יזמים פרטיים עבור החברה הממשלתית לדיור והשכרה.

חוות דעת ובקרה הנדסית על פרויקטים שונים עבורה דירה להשכיר ( בשכונות מגורים רמלה מערב, רמלה מכבי, המשתלה תל אביב, ארנונה ירושלים וכיו"ב)

אזור תעשיה מעוין שורק, ראשון לציון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת אזור תעסוקה של כ-700 דונם (מתוך שטח כולל של 2,300 דונם) משלב ניהול התב"ע רצ/2/67/1. הפרויקט כלל עבודות עפר, מערכות תשתית, סלילה ופתוח כולל ליווי יזמים והקמת מכון שאיבה.

פתוח אזור תעשייה חבל מודיעין

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת אזו"ת חבל מודיעין משלב עבודות העפר, תשתיות, סלילת כבישים, פתוח והקמת קירות תמך. כולל תאום מול היזמים עבור המועצה.

אזור תעסוקה ותעשיה עתירת ידע, משרדים ומסחר בקריית שדה התעופה

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על שלב א באזור תעסוקה ותעשיה עתירת ידע, משרדים ומסחר בקריית שדה התעופה

אזור תעסוקה, בילוי ונופש אגמים, ראשון לציון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת מתחם כ-600 דונם הכולל מתחם בילוי YES PLANET , אמפי פארק, טיילת לאורך האגם וכיו"ב. כולל פארק תעסוקה גדול וחניונים המשרתים את משתמשי המתחם . הפרויקט כלל עבודות העפר, תשתיות, סלילת כבישים, פתוח מערכות חשמל מתקדמות והקמת מבנים וטריבונות באמפי פארק. הכל תוך תאום עם גופי התשתית, משרדי הממשלה (משרד התחבורה ומשרד התיירות וכיוב) ותאום מול הרשות המקומית והיזמים במתחם.

אזור תעשיה ותעסוקה מבוא כרמל

ניהול תכנון, נהול בצוע ופקוח על הקמת אזור תעשיה ותעסוקה מבוא כרמל על שטח של כ-600 דונם בשלב א' ו-400 דונם בשלב ב' כולל מט"ש מגידו לקיבולת 4000 מ"ק ליממה, סינון ממברנלי. משלב עבודות העפר, תשתיות, סלילה ופתוח.

אזור תעשיה אבן יהודה

ניהול, תאום תכנון ופקוח על עבודות פיתוח באזור תעשיה אבן יהודה, כ-100 ד

פארקים ייחודיים בשכונות מגורים

פארקים בשכונות מגורים ברחבי הארץ הכוללים מתקני משחק יחודיים, שבילי ריצה ואופניים ואזורי ישיבה.

גן בעברית, ראשון לציון

על כשבעים דונם שהיו בעבר מחנה צריפין, הוקם גן נושא בשפה העברית. בגן בריכות ביולוגיות עם דגי נוי, מזרקות, מגרשי כדורגל, כדורסל וקט-רגל, שבילי אופנים וריצה היקפיים, מתחם המיועד לפיקניק, מתחם מתקני פעוטות מקורים, מתקני כושר, מדשאות ומשחקים רבים בצל האיקליפטוסים. ​

פארק האגם, ראשון לציון

פארק לייעודי בידור, בילוי ופנאי מסביב לאגם מרכזי בחולות מערב ראשון לציון בשטח כולל של כ- 1250 דונם. הפארק כולל פיתוח של טיילת עליונה ותחתונה עם שבילי אופניים ומצפורים סביב האגם, אמפי פארק, מתחם אולמות קולנוע ואולמות אירועים.

גן הזיכרון, ראשון לציון

גן הזיכרון על שטח של כ-85 דונם ממוקם בין הרחובות שדרות משה דיין – קדושי אומות העולם – התקומה – לוי אשכול. בגן מתקני משחק, מדשאות, אנדרטאות, בריכת מים, שבילים ועצים רבים.

גן התשעה, אור יהודה

פארק בשטח של כ-30 דונם באור יהודה הכולל מתקני משחק

טיילת חוף הים בראשון לציון

טיילת חוף הים בראשון לציון כולל פתוח חניון של 2500 מקומות חניה בכ- 60 דונם, טיילת מסחרית, שצ"פים ופארק אתגרי גדול, תחנת טרפו ותחנת שאיבה מקומית.

טיילת חוף אשקלון

טיילת מחוף ברנע ודרומה עד וכולל חוף דלילה באשקלון כולל פארק ובתוכו מתקני משחק, מסלול פאמפטרק מקצועי הכולל מסלול אתגרי ומתקני אקסטרים ייחודיים , בנוסף מתקן קארבר פארק המדמה גלישה, דק לאורך מסעדות המרינה וסלילת כביש יפה נוף המלווה את טיילות החוף. כולל מצללות חוף לשימוש הציבור.

טיילת רצועת החוף אילת

שיפוץ, שדרוג ובינוי טיילת רצועת החוף אילת ממסוף טאבה ועד עקבה.

אינפרא 1, הקו האדום במקטע העילי

ניהול, תאום תכנון ופקוח על עבודות במסגרת הקו האדום המכין וניהול בצוע של אינפרא 1 תשתיות וסלילה כולל חדרים טכניים לרק"ל קו אדום עבור נתיבי תחבורה עירוניים.

כביש 431 העירוני

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת כביש 431 מענבה ועד פאתי מודיעין והחיבור לעיר מודיעין כ-4.5 ק"מ. הפרויקט כלל עבודות עפר, סלילה וחציבה כולל הקמת 5 גשרים, 2 רמפות וקירות תמך מרובים. עבור חברת נתיבי איילון.

כביש רבין, עוקף צפוני אשקלון

כביש עוקף כניסה צפונית לאשקלון 4.5 ק"מ דו מסלולי תלת נתיבי כולל 5 גשרים מעל ואדיות כחלק מעבודות פתוח שכונת עיר היין עבור החברה הכלכלית אשקלון.

כבישים עבור נתיבי ישראל

ניהול פרויקטים עבור נתיבי ישראל- כביש 411, כביש 227, כביש 232, כביש 42, כבישים ללא אבא, כבישים בעוטף עזה. מחלף בית דגן , מחלף חב"ד ומחלף אחיסמך כביש 40 לוד (ניהול תכנון סטטוטורי וניהול תכנון מוקדם בלבד).

מחלף אחדות, נתניה

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת רמפה מזרחית ומערבית לגשר אחדות בנתניה מעל כביש 2 ומסילת רכבת המחבר בין מערב העיר ומזרחה עבור חברה לפתוח נתניה

מחלף אינשטיין, נתניה

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת רמפות התחברות מעל כביש החוף לכביש אינשטיין כולל כביש אינשטיין בנתניה עבור החברה לפתוח נתניה.

גשר ציפורים וגשרים 180+200 מודיעין

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת 3 גשרים בשכונת נופים מודיעין מעל הואדיות המחברים את השכונה.

כביש עוקף מערבי-דרך הרים באילת

ניהול תכנון וניהול בצוע כולל פקוח על הקמת כביש של כ-4.5 ק"מ כולל שדרוג מסלול קיים והרחבת הכביש לרוחב מלא של כ-32 מ' (4 נתיבים דו מסלולי) כולל מסלול ריצה ומתקני כושר.

עוקף מזרחי רחובות

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הפרויקט משלב עבודות העפר ועד המסירה.

עוקף מזרחי ראשון לציון

ניהול, תאום ופקוח על פרויקט עוקף מזרחי ראשון לציון כביש 18 וחיבור לכביש 44

כביש 4311

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על כביש 4311 , כביש רוחב מקומי שמקשר את המושבים נטעים וגן שורק, את קיבוץ פלמחים וחוף פלמחים ואת אזור התעשייה מעוין שורק לכביש 412 בראשון לציון. כביש דו מסלולי באורך של דו ותלת נתיבי כ- 2.5 ק"מ כולל פינוי תשתיות בזק, חשמל והגנה על קווי מקורות, קירות תמך ועיצוב מדרונות. הפרויקט כלל במסגרתו חיבור קו ביוב מאסף בין 2 תחנות שאיבה בקוטר ''16 וקו אספקת מים לבריכת מים עתידית

שבילי אופניים ברחבי ראשון לציון

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על סלילת שבילי אופניים ברחבי העיר ראשון לציון על פי שלביות כחלק מתכנית האב של העיר.

BRT קו כחול דרומי

ניהול תכנון פרויקט קו כחול מצומת המדע בצפון רחובות – נס ציונה- ראשל"צ- מחלף בית דגן לאורך כביש 44 לצומת חולון עד כולל הוצאת מכרז עבור חברת נתיבי איילון

ניהול ופקוח כולל אחזקה של מפגשים ומסילות עבור רכבת ישראל

ניהול ופקוח על פרויקטים שונים ואחזקה על מפגשים ומסילות באזור מרכז ודרומה עבור רכבת ישראל

בריכות מים עיר היין אשקלון

2 בריכות אגירה למי שתיה 7,500 קוב כל אחת בשכונת עיר היין אשקלון

קו מים 900 מ"מ שד' מנחם בגין באשקלון

קו מים 900 מ"מ פוליטילן דרג 16 בשיטת HDD

מאסף ביוב ראשי שד' רבין אשקלון

מאסף ביוב בדחיקה צינור GRP בקוטר 1000 מ"מ

תחנת שאיבה למי ביוב בניר צבי

תחנת שאיבה ראשית למי ביוב בניר צבי המכילה 2 משאבות בספיקה של 1400 קוב לשעה לעומד של 120 מטר.

תחנת שאיבה, אור ים באור עקיבא

ניהול תכנון, ניהול בצוע ופקוח על הקמת תחנת שאיבה בשכונת אור ים, באור עקיבא

בריכת מים 5000 מ"ק בפיק"א ראשון לציון

בריכת מים 5,000 מ"ק ומרכז פיקוד ובקרה ברח' פיק"א בראשון לציון

בריכת מים, תחנת שאיבה וקו סניקה מעויין שורק ראשון לציון

בריכת מים של 5000 מ"ק, תחנת שאיבה וקו סניקה באזו"ת ממעויין שורק למט"ש שפד"ן בראשון לציון.

מט"ש מבוא כרמל

מט"ש ממברנאלי המשרת את אזור התעסוקה פמ"ת ואת יישובי מועצה אזורית מגידו

מערכת מאסף ביוב של שופכי מודיעין עילית

מערכת מאסף של שופכי מודיעין עילית קווי הולכה 3 תחנות שאיבה וסניקה ועד חיבור למט"ש איילון

תב"עות לשכונות מגורים ואזורי תעשיה בראשון לציון

קידום וליווי סטטוטורי של תב"עות של אזו"ת ושכונות מגורים רבות בראשון לציון- שכונת צוריאל, שכונת נחלת יהודה (צפונית, דרומית, תיכונה, נחלאות א, מערב), קריית הלאום/המע"ר, שכונת האירוס, שכונת קריית האומנים, אזו"ת מעוין שורק ועוד.

תב"ע פארק האגם ראשון לציון

תב"ע לפתוח אזור פארק האגם ראשון לציון כאזור תעסוקה, מלונאות, פארק הרפתקאות ושעשועים, אטרקציות, נופש, בידור, פנאי וספורט תוך שמירה על האגם כערך סביבתי ונופי.

תב"ע הגל הגואה ראשון לציון-נס ציונה

תב"ע למאגר ניקוז הגל הגואה בצומת גן הורדים שבין ראשון לציון לנס ציונה

תב"ע בית דגן-המשתלה

תב"ע באזור המשתלה בבית דגן, גובל בכביש 44. שכונת צמודי קרקע בת כ- 180 יח"ד. עבור רמ"י כחברה מתכננת.

תב"עות לשכונות אלקנה צפונית ומדורגים

תב"ע אלקנה צפונית ל- 110 יחידות צמודי קרקע באזור הררי בעל שיפויים חדים. ותב"ע לשכונת אלקנה מדורגים לכ- 300 יחידות. עבור רמ"י כחברה מתכננת.

תב"ע הרחבת בת חפר

תמל/1017 תכנית מועדפת לדיור הרחבת הישוב הקהילתי הקיים בת חפר באמצעות הכנת תכנית מפורטת בשטח של כ 783 דונם להקמת כ 1000 יח"ד, 230 יח' דיור מוגן, מבני ציבור, אזור תעסוקה בן כ 60 דונם, מסחר, שצ"פים וכבישים.

תב"ע דרום מזרח אשקלון

קידום תב"ע ונספחי בינוי 1:500 לכ-12,000יח"ד עבור משרד הבינוי והשיכון

תב"ע שכונה צפונית רודד (פלח 3) אילת

קידום תב"ע ונספחי בינוי 1:500 לכ-3450 יח"ד עבור משרד הבינוי והשיכון

שכונת אור-ים , אור עקיבא

תכנית מתחם מגורים בהיקף של 3480 יח"ד שבמרכזו פארק עירוני לינארי המשמש כערוץ ניקוז וכמרחב השהיית מי נגר.

שכונת מורשת

תכנית לשכונת מגורים במורשת מודיעין 4200 יח"ד+300 יחידות דיור מוגן ויעודי קרקע נלווים למסחר ותעסוקה. כולל שטחי בינוי מבני ציבור, שטחים פתוחים ומערך תנועה וחניה.

תב"עות לתחנות רכבת ומסילות רכבת

תחנות רכבת בקריית גת, טייבה, טירה, תעופה, רמלה דרום ומסילת רכבת יד מרדכי ארז עבור רכבת ישראל

מכרז 1/2021 - קרית גת מערב תמל 1011 , צומת כניסה זמני מכביש 40

מכרז 2/2022 - דיר אל אסד תמל 1063, שלב א

מכרז 04/2022 - רהט, מתחם 6

מכרז 01/2023 - שכונה חורה 15+15 א'

מכרז 02/2023 כביש 1 חורה

מכרז 01/2024-חורה 5

מכרז 02/2024 לחדרי שנאים- רהט חורה ולקייה

אחראי/ת מחלקת התקשרויות

אחראי/ת על התקשרויות של החברה מול מתכננים/ קבלנים/ יזמים וכו
כולל טיפול בנושא מעקב אחר חוזים, ביטוחים, ערבויות
הגשת מכרזים והכנה ומעקב אחר הצעות מחיר
ניסיון בתחום
תואר עו"ד - יתרון 
הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת תכנון

נדרש/ת מהנדס/ת הנדסאי/ת לתפקיד ניהול תכנון - ניהול צוות מתכננים וקידום פרויקט בשלבי התכנון השונים (סטטוטורי, ארעי, סופי, מפורט) ועד כולל הכנת מכרז בפרויקטים של פתוח ותשתיות (שכונות מגורים, כבישים וגשרים, אזורי תעשיה וכיו"ב)
עדיפות לבעלי ניסיון של למעלה משלוש שנים בתחום

הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת פרויקטים לעבודות פתוח ותשתיות

מהנדס/ת ו/או הנדסאי/ת לניהול פרויקטים של הנדסה אזרחית - פרויקטים של פתוח ותשתיות 
עדיפות לבעלי ניסיון של למעלה מחמש שנים בתחום
הגש מועמדות עכשיו

מנהל/ת פרויקטים לעבודות בניה ציבורית

מהנדס/ת ו/או הנדסאי/ת לניהול פרויקטים של הנדסה אזרחית - פרויקטים של בניה ציבורית.
עדיפות לבעלי ניסיון של למעלה מחמש שנים בתחום
הגש מועמדות עכשיו

מפקח/ת לעבודות פתוח ותשתיות

מהנדס/ת הנדסאי/ת לפקוח על פרויקטים של הנדסה אזרחית - פרויקטים של  פתוח ותשתיות
עדיפות לבעלי ניסיון של למעלה משלוש שנים בתחום
הגש מועמדות עכשיו

מפקח/ת לעבודות בניה ציבורית

מהנדס/ת הנדסאי/ת לפקוח על פרויקטים של הנדסה אזרחית - פרויקטים של בניה ציבורית
עדיפות לבעלי ניסיון של למעלה מחמש שנים בתחום
הגש מועמדות עכשיו

מנהל פרויקטים/ מפקח באילת

מהנדס/ת הנדסאי/ת לניהול פרויקטים של הנדסה אזרחית באילת- פרויקטים של פתוח ותשתיות ופרויקטים של בניה ציבורית

מגורים באילת
עדיפות לבעלי ניסיון של למעלה משלוש שנים בתחום
הגש מועמדות עכשיו

אחראי מחלקת BIM

אחראי על הובלת מחלקת BIM במשרד בפרויקטים של פתוח ותשתיות ומבני ציבור.
ניסיון של למעלה מחמש שנים בתחום
הגש מועמדות עכשיו

PMO - עוזר/ת מנהל פרויקטים

מהנדס/ הנדסאי/ גאוגרף בעל ניסיון של שלוש שנים בתחום התשתיות לליווי וקידום ניהול פרויקטים

 • הרצל 63, ראשון לציון, ישראל


   

מבוא

 האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים, ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר. אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות. הנגשת אתר זה בוצעה על ידי חברת הנגשת אתרים - "נגיש בקליק". אתר האינטרנט עומד, ככל האפשר, בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013. התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי. האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת. לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר. אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג באתר בכפוף ולתנאי השימוש בתוכנה. 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

 באתר זה מופעל תפריט הנגשה של חברת "נגיש בקליק" הפועל באמצעות שרת הנגשה ייעודי. התוכנה מאפשרת לאתר להיצמד להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט WCAG 2.1 לרמה AA, ככל האפשר. השימוש בתפריט כפוף לתנאי השימוש של היצרן. לחיצה על כפתור הנגישות מאפשרת את פתיחת התפריט המכיל כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף. התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Explorer 10+, Safari, Opera.


אפשרויות הנגישות בתפריט: 

 • התאמה לניווט מקלדת- מתן אפשרות לניווט ע"י מקלדת
 • התאמה לקורא מסך - התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA , JAWS
 • חסימת הבהובים - עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים
 • הגדלת פונט האתר ל-4 גדלים שונים
 • התאמות ניגודיות - שינוי ניגודיות צבעי האתר
 • התאמת האתר לעיוורי צבעים
 • שינוי הפונט לקריא יותר
 • הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן
 • הגדלת התצוגה לכ-200%
 • הדגשת קישורים באתר
 • הדגשת כותרות באתר
 • הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות
 • הצהרת נגישות
 • שליחת משוב נגישות

שימוש ברכיבים ואתרי צד שלישי

 כאשר נעשה שימוש ברכיבים או אתרי אינטרנט של צד שלישי באתר כגון פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר, צ`אטים חיצוניים ואחרים שאינם בשליטתנו, ייתכן והדבר יציב אתגרים בשימוש באתר בידי אנשים בעלי מוגבלויות שאין ביכולתנו לתקן. להלן מספר דוגמאות למדיניות הנגישות באתרי צד שלישי: 

  פניה לרכז הנגישות

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות הנגישות של החברה עומד לרשותכם במגוון ערוצים לפנייה בנושאי נגישות, נשמח לקבל מכם משוב.

שם מלא: רוני בראון 

טלפון: 03-9676996 

דוא"ל: ronib@pro-sie.com

פרסום הסדרי נגישות בחברה  (בהתאם לארגון, אופיו ושרותיו)

 
פירוט הסדרי הנגישות הפיזיים: 

 • חניות נכים
 • דרכי גישה
 • כניסה
 • אזורי המתנה
 • דלפק כניסה / שירות / מודיעין
 • מעליות
 • דרכי התקשרות חלופיות לטלפון (מייל, פקס )
 • מידע בפורמטים נגישים, פרסומים נגישים

הבהרה

 • חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים.
   אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות.

   תאריך עדכון:03.07.2024