גיבוש פרוגרמה הנדסית כלכלית של הפרויקט, הכנת תקציב, שלבים ולוח זמנים אפשרי.
        ניהול הכנת תכנית בנין עיר לשינוי ייעודי קרקע או לתוספת זכויות, לבניה למגורים, מסחר משרדים ותעשייה, 
        לרבות תאום ובקרת התכנון.
        סיוע באישור התכנית ברשויות המוסמכות.
        קידום זמינות של פרויקטים בתשתית.
        הכנת לוח  זמנים לביצוע הפרויקט, ובקרת התכנון מול  הביצוע.
        הפעלת הביצוע, הוצאת המכרזים, התרי הבנייה, ניתוח והמלצות.
        ניהול הפרויקט בשלב הביצוע.
         פיקוח צמוד על הפרויקט.
        בקרת חשבונות ומערכת בקרה תקציבית.
        סיוע באיכלוס המבנה/שכונה והרצת המערכות בתאום עם הרשויות.
 

 

        תכנון וביצוע מערכת תשתיות לשכונות מגורים, אזורי תעשייה ומסחר, פארקים ואזורי בילוי פנאי.
        תכנון וביצוע מבנים למשרדים, תעשייה, מסחר ומגורים.
        ניהול פרויקטים תחבורתיים: כבישים, גשרים – מהשלב הסטטוטורי ועד הביצוע בפועל.
        בקרה הנדסית לביצוע תשתיות לפיתוח מקרקעין.
        סיוע ברישום סטטוטורי של מקרקעין.
    
   ניהול תכנון המצאת פתרונות הנדסיים, הסרת חסמים וסיוע בקידום התוכניות במוסדות התכנון ע"י קידום
        זמינות הקרקע וטיפול בפולשים מתוקף היותנו חברה מנהלת של רשות מקרקעי ישראל
    
   ליווי רשויות בהליך "הסכמי הגג" מול רשות מקרקעי ישראל   
        ניהול תכנון במסגרת חברה מנהלת תכנון עבור מינהל מקרקעי ישראל (תחת השם ש.י.א ראשונים ניהול
        פרויקטים בע"מ
).
 
        ועדות התכנון של משרד הפנים, רשויות מקומיות; חברת החשמל; בזק; מע"צ; מקורות; מינהל מקרקעי ישראל;
        רשות העתיקות; משרד לאיכות הסביבה; ועוד.