מעויין שורק
אזור תעשייה לתעשיות עתירות כ"א ועתירות קרקע בשטח כולל של כ- 2300 דונם.
איזור תעשיה מעויין שורק איזור תעשיה מעויין שורק
קרית שדה התעופה צומת אל על


קריית שדה התעופה - צומת אל-על
אזור תעסוקה, לתעשיות עתירות ידע, משרדים, מסחר ופעילויות
הקשורות לנמל התעופה  בשטח כולל של כ- 600 דונם - ניהול  
התכנון והפיתוח בשלב א'.    
איזור תעשייה שוהם - חבל מודיעין
בין כביש 444 לכביש 6.

איזור תעשיה שוהם - חבל מודיעין

איזור תעשיה שוהם - חבל מודיעין

מבוא כרמלמבוא כרמל
אזור תעסוקה במועצה אזורית מגידו על שטח של 1000 דונם בשלב
סופי. בשלב א' 500 דונם לפיתוח וכחצי מליון מטר מרובע מבונה.