שכונות מגורים - תאום התכנון והניהול של צוות המתכננים והיועצים והניהול והפיקוח על הביצוע
עד שלב האיכלוס ושנת הבדק.
קרית רבין                              
חולון- שכונת קרית רבין
328 יחידות דיור בניה רוויה (בביצוע שלב א' 174 יחידות דיור) עבור היזם
מ.י. גינדי נכסים ובנין בע"מ.         

פסגת אשדוד
ניהול ופיקוח על הקמת 250 יח"ד ומרכז מסחרי של 10 אלף מ"ר מבונה - עבור 
היזם פיסגת אשדוד.
פעמוני אביב
בקרה על הקמת 60 יח"ד יוקרתיות ברמת אביב ג' - עבור היזמים אר"א בשיתוף 
כדורי-חי.
גן הפקאן- רחובות 
ניהול תאום ופיקוח על הקמת 227 יח"ד , 6 בנייני מגורים ופיתוח סביבתי.
ראשון לציון- מבנה דירות בנין 1003 ראשון לציון- מבנה דירות בנין 1003
ניהול תאום ופיקוח על הקמת בנין בן 36 יח"ד 9 קומות עבור היזם חכ"ר. 
ראשון לציון - רצ 24 ראשון לציון - ר"צ 24
ניהול, תאום ופיקוח על הקמת 12 קוטג'ים דו- משפחתיים במזרח ראשון עבור היזם חכ"ר.

רחובות החדשה  
ניהול ובקרה בשכונת מגורים ברחובות מטעם חברת אזורים בניה רוויה וצמודי קרקע בשיתוף ומטעם בעלי הקרקע.

רחובות החדשה - בניה רוויה
בניה רוויה
רחובות החדשה - בניה סמי רוויה
בניה סמי רוויה
רחובות החדשה - בניינים רבי קומות
בניינים רבי קומות
רחובות החדשה - צמודי קרקע
צמודי קרקע

ירושלים- דוד המלך

ירושלים- "דוד המלך"
בנין מגורים יוקרתי על גבי קומת מסחר ברחוב KING DAVID של חברת מראות
ירושלים שותפות של חברת נחמיה חברת שו"פ/ אזורים.
ירושלים - רמת דניה ירושלים- רמת דניה
ניהול תאום ופיקוח על ארבעה בנייני מגורים יוקרתיים וכ- 100 יחידות דיור.
מבנה לשימור ברוטשילד 118, ת"א