תאום התכנון הניהול והפיקוח על הביצוע של כל מערכות התשתית בשכונות אלו החל מעבודות עפר, ביוב, תיעול, כבישים,
תאורה, תיאום ביצוע עם חח"י, בזק, טל"כ וניהול הביצוע ופיקוח על הפיתוח כולל השצ"פים הגינון ומערכות ההשקיה. 
נהריה- שכונת עין שרה 
פיתוח ותשתית לשכונת מגורים ל- 700 יחידות דיור בשטח של כ- 200 דונם.
אחוזת קדםראשון לציון- אחוזת קדם
פיתוח ותשתיות לשכונת מגורים לכ- 300 יחידות דיור בראשל"צ בשטח של כ- 100 דונם.

 

ראשון לציון - שכונת קוטג'ים בחוף הים
ראשון לציון- שכונת קוטג'ים בחוף הים 
פיתוח ותשתיות של כ-230 יחידות דיור בשטח של כ- 100 דונם.

 

רצ/57ראשון לציון- שכונה במזרח העיר (רצ/57)
פיתוח ותשתיות לשכונת מגורים של כ- 850 יחידות דיור בשטח של כ- 200 דונם.

 

קרית שמחהראשון לציון- שכונת קוטג'ים "קרית שמחה" 
פיתוח ותשתיות לשכונת מגורים בת 250 קוטג'ים בשטח של כ- 180 דונם.

 

פרדס עמיצור


אשקלון- פרדס עמיצור 
ניהול תכנון לשינוי ייעוד קרקע ופיתוח שכונת מגורים חדשה בת כ- 1400 יחידות דיור
בשטח של כ- 250 דונם.


 

ראשון לציון מערב- שכונת "נווה דקלים ב'" 
פיתוח ותשתיות לשכונה בת 870 קוטג'ים בשטח של כ- 440 דונם.

נווה דקלים

נווה דקלים

 מזכרת בתיה - שכונת אשת חייל


מזכרת בתיה- שכונת אשת חייל (מז/250/2) 
פיתוח ותשתיות של שכונה בת 1,600 יחידות דיור, מרביתן צמודי קרקע וחלקן סמי
רבוייה מדורגים, כולל מבני ציבור.

ראשון לציון- נחלת דרומית ונחלאות א'
ניהול הפרויקט משלב ליווי סטטוטורי, ניהול תאום עבודות תשתית, בניה, מוסדות ציבור, פיתוח וכבישים במתחם בהיקף של כ- 800 יח"ד. בשלבי ביצוע במסגרת חוזה הגג בין מנהל מקרקעי ישראל לעיריית ראשון לציון.
 
ראשון לציון- נחלת תיכונה
שכונת מגורים משולבת של כ- 400 צמודי קרקע ו- 1001 יחידות של בניה רוויה עם קריית חינוך ומוסדות ציבור.
בשלבי ביצוע במסגרת חוזה הגג בין מנהל מקרקעי ישראל לעיריית ראשון לציון.

 
ראשון לציון - נחלת תיכונה  

ראשון לציון- נחלת מערב
ניהול, תאום תכנון ופקוח על ביצוע שכונת מגורים של כ- 800 יח"ד במסגרת חוזה הגג בין מנהל מקרקעי ישראל 
לעיריית ראשון לציון.

ראשון לציון- שכונת צוריאל, מרום ראשון
תאום, ניהול ותכנון תשתיות ופיתוח לשכונה במזרח ראשון בת כ- 1000 יח"ד, מרביתן בנייה רוויה וכ- 100 צמודי קרקע.
ראשון לציון - שכונת צוריאל ראשון לציון - שכונת צוריאל
פיתוח שצ"פ 2075 בשכונת צוריאל

ראשון לציון- שכונת ביקל
ניהול, תאום תכנון ופקוח על ביצוע שכונת מגורים של כ- 1,200 יח"ד במזרח ראשון, צמוד לתחנת רכבת ראשונים וקניון עזריאלי. 
ראשון לציון - פינוי בינוי סלע
 
ראשון לציון- שכונת סלע (מתחם האומנים)
ביצוע תשתיות ומבני ציבור לשכונה הכוללת פינוי של כ- 300 יח"ד ובינוי של למעלה
מ- 1,200 יח"ד.
אלקנה
פיתוח שכונה צפונית של כ- 110 צמודי קרקע באלקנה כולל תשתיות על.
פיתוח מע"ר מערבי ראשל"צ
ניהול, תאום ופקוח על פרויקט עבודות תשתית, בינוי ופיתוח מרכז אזרחי למערב העיר ראשל"צ בשטח של כ- 300 דונם שכולל פיתוח תשתיות בעבור מרכז תחבורה, מבני ציבור, מוזיאון, מבני מגורים כ- 728 יח"ד וכ- 20 א' מ"ר  מסחר ומשרדים. 
שכונת מורדות משואה בירושלים
ניהול, תאום ופקוח על פרויקט הקמת תשתית לשכונת מגורים של כ-500 יח"ד, שטחי ציבור, תשתיות ומתקנים הנדסיים על כ-170 דונם. 

שכונת גבעת המטוס
ניהול, תאום ופקוח על פרויקט הקמת תשתית לשכונת מגורים של כ-2,600 יח"ד, שטחי ציבור, תשתיות ומתקנים הנדסיים על כ-400 דונם. 


שכונת החותרים- טירת כרמל
ניהול, תאום תכנון על הקמת שכונת מגורים של כ-2,100 יח"ד ואזור תעסוקה של כחצי מיליון משרדים.


מתחם מגורים בית דגן ממ/2050
ניהול, תאום תכנון ואחראיות כוללת על המתכננים בשכונה של כ- 500 יח"ד עבור רמ"י.


שכונת נופים – מודיעין
ניהול, תאום תכנון ופקוח על שכונה של כ-2,000 יח"ד כולל מטלות נוספות של שני גשרים המחברים את השכונה בין 2 ואדיות עבור החברה הכלכלית מודיעין.


שכונת מורשת – מודיעין
ניהול, תאום תכנון ופקוח על שכונה של כ-3,500  יח"ד כולל ליווי סטוטורי עבור החברה הכלכלית מודיעין .


נת/542 -  נתניה
ניהול, תאום תכנון ופיתוח שכונת מגורים בת כ-3,600 יח"ד סמוך לחוף בנתניה.