פרו-שיא משלבת את מכלול תחומי המומחיות משלב הייזום ועד למסירה למזמין.
חברה דינמית, בעלת מערכת קשרי עבודה וניסיון מקיף, לתיאום בכל המישורים - הכלכלי הפרוגרמתי וההנדסי עם רשויות התכנון, מוסדות, משרדי ממשלה, ורשויות מוסמכות אחרות.
 
למנהל החברה ולצוות ההנדסי ניסיון מוכח של שנים רבות במסגרות פעילויות שונות בעבר במשרדי ניהול ופיקוח, חברות קבלניות, רשויות מקומיות וממשלתיות בתחומים הבאים:  
 
  ניהול תיאום ופיקוח של פרויקטים בתשתיות אזוריות והקמת שכונות.
  ניהול תיאום ופיקוח הקמת מבני ציבור, חינוך, משרדים ומבנים מסחריים ותעשייתיים.
  הקמת אזורי תעשיה.
  הקמה של פרויקטים במסגרת חברות כלכליות וחברות עירוניות המהוות כיום מנוף חשוב ויצירתי
     לפיתוח 
עירוני.
  ניהול ותאום תכנון של תוכניות בנין עיר כחברה מתכננת של מינהל מקרקעי ישראל וכמנהלי פרויקט
     עבור גופים ציבוריים ויזמים פרטיים, בליווי תב"עות.  
 
 
כוח אדם בחברה
מהנדסים, הנדסאים, כלכלנים, מנהלי פרויקטים (כולל התמחות בנושא מערכות מז"א, מעליות, חשמל, מ"נ וכיו"ב), חישוב כמויות ומחשב סה"כ כ-35 אנשי מקצוע ועוד 4 מזכירות, אנשי מחשוב, הנהח"ש ואחראית משאבי אנוש ואבטחת איכות.

ייעוד החברה
להוות חברה מובילה בתחום מתן שירותי פרויקטים בהנדסה אזרחית עבור יזמים פרטיים, רשויות מקומיות, גופים וחברות ממשלתיות וחברות ציבוריות.
 
ISO Certificate