עברית  |  English  |  
 
 חיפוש באתר 
 
 

ניהול תכנון הנדסי מפורט של תשתיות, מתן שרותי תכנון תשתיות.
ניהול ביצוע עבודות פיתוח ציבורי, עבור הרשות ומסירתם לרשות המקומית, סיוע בשיווק ופרסום מכרזים.
ליווי מקצועי של הליכי התכנון הסטטוטורי המתבצע ע"י אחרים, המצאת פתרונות הנדסיים, הסרת חסמים וסיוע בקידום התוכניות במוסדות התכנון.
ניהול, סיוע וליווי הכנת מכרזים בתחומים ספציפיים, אליהם לא מתלווה ניהול עבודות תכנון תשתיות ועבודות פתוח במתכונת הרווחת.
קידום זמינות הקרקע לשווק, ביצוע, למסירה ואכלוס במיזמי רמ"י :

- סיוע וליווי בטיפול השבת הקרקע מבעלי זכויות בקרקע.

- סיוע וליווי בפינוי פולשים.

- טיפול בפינוי מטרדים.

- הובלה, סיוע, יעוץ, ליווי ומעקב בתהליכי תאום, גיבוש הסכמות ומימוש הסכמות שיתקיימו מול וע"י גורמים חיצוניים שפעולותיהם ו/או    אישורם ו/או מימונם משליכים על זמינות הקרקע לשיווק, לפיתוח ולבינוי ו/או לזמינות הביצוע ו/או קבלת היתרים ו/או הסרת כל חסם    אחר הקשור בפרויקט.

- ניהול, סיוע וליווי גיבוש מערכת הסכמים מול הרשות המקומית לעניין ביצוע עבודות פיתוח, גביית אגרות והיטלים ו/או הוצאות פיתוח.
לייבסיטי - בניית אתרים